Erasmus

1. Page Εrasmus TEI of Epirus

Πατήστε εδώ

2. Facebook-page Εrasmus TEI of Epirus

Πατήστε εδώ

Login σπουδαστών

Για δηλώσεις ή ανανεώσεις εγγραφών των σπουδαστών καθώς και άλλες πληροφορίες  πατήστε εδώ. (Θα πρέπει να έχετε στην διάθεσή σας όνομα χρήστη και κωδικό).

Facebook Σπουδαστών

Το facebook των σπουδαστών

facebook

Login Γραμματείας-ΚαθηγητώνΕ' Εξάμηνο  (Νέο εξορθολογισμένο πρόγραμμα)

 

Α/Α

Μάθημα

Ώρες εβδομαδιαίως

 

Ανάλυση

 

ΚΜ

 

Κ.Μ

Θ

Ε

ΑΠ.

Σ.Ω

Φ.Ε

Δ.Μ

 

AFL 5010

Γλώσσα Α’ (Αγγλικά )

 

ΕΙΔ

 

2

 

2

 

1

 

 

9

 

5,5

AFL 5020

Γλώσσα Β’ (Γαλλικά /Γερμανικά/ Ιταλικά)

 

 

ΕΙΔ

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

 

9

 

 

5,5

AFL

5030

Γενική Μετάφραση Γλώσσας Α’

(Ευθεία και Αντίστροφη)

 

 

ΕΙΔ

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

8

 

 

5

AFL 5040

Γενική Μετάφραση Γλώσσας B’

(Ευθεία και Αντίστροφη)

 

ΕΙΔ

 

2

 

2

 

 

 

8

 

5

AFL 5051

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

ΔΟΝΑ

 

2

 

 

2

 

 

8

 

4,5

 

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά: 1 από τα 2

 

 

 

 

 

 

 

AFL 5061

α

Μάρκετινγκ -Καινοτομία

 

ΓΥ

 

2

 

 

2

 

 

8

 

4,5

AFL5071

β

Διεθνές Μάνατζμεντ

ΔΟΝΑ

 

2

 

 

2

 

 

8

 

4,5

 

Σύνολο

 

12

8

6

26

50

30

ΚΜ:  Kωδικός Μαθήματος ΑΠ:    Ασκήσεις Πράξης ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες
Θ:     Θεωρία
Σ.Ω:    Σύνολο Εβδομαδιαίων Ωρών
Ε:     Εργαστήριο
ΦΕ:    Φόρτος Εργασία

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Μαθήματος                       AFL 5010 ΑΓΓΛΙΚΑ V

Τύπος Μαθήματος                        Μικτό

Εβδομ. ώρες Διδασκαλίας            2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο + 1 ώρα Ασκήσεις Πράξης

Διδακτικές Μονάδες                     5,5

Τυπικό εξάμηνο Διδασκαλίας       E'

Επίπεδο Μαθήματος                     Ειδικότητας

Προαπαιτούμενα                           ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV

 

Σκοπός του μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με την ειδική γλώσσα και ορολογία που χρησιμοποιείται στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στο χώρο της διοίκησης και του εμπορίου. Παράλληλα, προσφέρει στους φοιτητές μια εισαγωγή στη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία των διαφόρων φορέων της Ε.Ε., καθώς και τις διεθνείς εμπορικές και λοιπές σχέσεις που αναπτύσσονται στο περιβάλλον της Ε.Ε., τόσο με ευρωπαϊκές χώρες όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο.


Περιγραφή του μαθήματος

Σημαντικά στοιχεία του μαθήματος είναι:

Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στο περιβάλλον της Ε.Ε.

Μελέτη και ανάλυση κειμένων της Ε.Ε., ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και ανακοινώσεων, συμφωνιών, εμπορικών όρων, διεθνών συμβάσεων, κλπ.

Εξοικείωση των φοιτητών με τη δομή της ΕΕ και μελέτη/ανάλυση της γλώσσας που χρησιμοποιείται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Στρατηγικές επικοινωνίας στο περιβάλλον της Ε.Ε.: Εκπόνηση εργασιών – προσομοίωση επικοινωνιακών καταστάσεων

Αξιοποίηση του διαδικτυακού περιεχομένου του επίσημου ιστοχώρου της ΕΕ.


Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Harding K., Taylor L. Oxford Business English: International Express. Oxford University Press.

2. Hollet, Vicki. Oxford Business English: Business Objectives, International Edition. Oxford University Press.

3. Rudden and Wyatt (1994). Basic Community Laws.  Clarendon Press

4. Nicoll and Salmon (1994). Understanding the New European Community Law. Prentice Hall.

5. Cini, Michelle (2003). European Union Politics. Oxford University Press.

6. Emerson, Paul (2002). Business English Frameworks. Cambridge University Press.

7. Europa site: http://europa.eu/ .

 

 
 

Τίτλος Μαθήματος                       AFL 5020 ΓΑΛΛΙΚΑ V

Τύπος Μαθήματος                        Μικτό

Εβδομ. ώρες Διδασκαλίας            2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο + 1 ώρα Ασκήσεις Πράξης

Διδακτικές Μονάδες                     5,5

Τυπικό εξάμηνο Διδασκαλίας       E'

Επίπεδο Μαθήματος                     Ειδικότητας

Προαπαιτούμενα                           ΓΑΛΛΙΚΑ  IV

 

 Σκοπός του μαθήματος

  Η απόκτηση γνώσεων της μορφής, της δομής και των λειτουργιών της γαλλικής γλώσσας και η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε φοιτητές που δραστηριοποιούνται σε επαγγελματικό επίπεδο (επιχείρηση, οικονομία, εμπόριο, διοίκηση).

 

Η καλλιέργεια του προφορικού και του γραπτού λόγου με τη πρόσληψη και αξιοποίηση πληροφοριών και γνώσεων από γραπτές ή προφορικές πηγές, και η ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης και επικοινωνίας, προκειμένου να είναι σε θέση οι φοιτητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η εξοικείωση στους κανόνες που διέπουν τη σύνταξη διαφορετικών μορφών γραπτού κειμένου.

Η καλλιέργεια  διαπολιτισμικής προσέγγισης της Γαλλικής γλώσσας που θα επιτρέψει στους φοιτητές να παράγουν αυθεντικό λόγο, να κατανοήσουν τις ξένες πολιτιστικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και να αξιοποιήσουν τα γόνιμα στοιχεία τους .

 

Περιγραφή του μαθήματος

  Οι φοιτητές επιδιώκεται:

 

Να καλλιεργούν τις προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να προσλαμβάνουν και να αξιοποιούν κάθε είδους πληροφορία, γνώση και άποψη (προφορική και γραπτή): ενημέρωση για αγορά και διακίνηση προϊόντων, αναλύσεις πωλήσεων και διαφημιστικές εκστρατείες, διαπραγματεύσεις μισθών, σύστημα διανομής προϊόντων, οργάνωση / συμμετοχή επαγγελματικής έκθεσης.

Να αναπτύξουν και να παράγουν συνεκτικό γραπτό λόγο: συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας, οδηγίες χρήσης, σύνταξη παραπόνων, ανάλυση τιμολογίου, επιταγών και συναλλαγματικών, σύνταξη οικονομικής προσφοράς, λήψη αποφάσεων για οργάνωση εμπορικής έκθεσης,  κτλ.

Να αναλύσουν και να  κατανοήσουν κείμενα στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και της κοινωνικής πρακτικής με έμφαση στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες: χρήση βιογραφικών σημειωμάτων, αλληλογραφία σχετική με μικρές αγγελίες,, εύρεση εργασίας, μισθός, άδειες, συνθήκες εργασίας.

Να ασκηθούν σε ακουστικά παραδείγματα γενικών Γαλλικών και Γαλλικών ειδικότητας.

Να κατανοήσουν και να ασκηθούν σε γραμματικά φαινόμενα (χρόνοι, βοηθητικά ρήματα, ιδιωματικές λέξεις και εκφράσεις, κτλ).

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 

  1. Bloomfield, A., Tauzin, B., (2001). Affaires à suivre. Paris, Ed. Hachette  

2. Bruchet, J., Tauzin, B., (1994) : Objectif Entreprise. Niveau moyen. Ed. Hachette  

3. Carlo, C., Causa, M., Steele, R., (2004),  Civilisation progressive du français, Niveau Intermédiaire, Paris, Ed. Clé International  

4. Gautier, M. (2004) : Banque-finance.com, Ed. CLE International  

5. Grégoire M., Thiévenaz, O., (2003), Grammaire progressive du français, Niveau intermédiaire, Paris, CLE International  

6. Malterre, J.-F., Pradeau, C. (2005) : L’Europe en fiches, Ed. Bréal  

7. Penfornis, J-L., (2004). Vocabulaire progressif du français des affaires. Paris, CLE International  

8. Sirejols, E., Tempesta, G., (1996) : Grammaire 450 nouveaux exercices, niveau avancé, Collection Nouvel Entraînez-vous, Paris, Clé International  

9. Soignet, M. (2003): Le français juridique. Niveau avancé. Ed. Hachette

 
 

Τίτλος Μαθήματος                       AFL 5020 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ V

Τύπος Μαθήματος                        Μικτό

Εβδομ. ώρες Διδασκαλίες            2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο + 1 ώρα Ασκήσεις Πράξης

Διδακτικές Μονάδες                     5,5

Τυπικό εξάμηνο Διδασκαλίας       E'

Επίπεδο Μαθήματος                     Ειδικότητας

Προαπαιτούμενα                           ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV

 

Σκοπός του μαθήματος

  Η απόκτηση γνώσεων της μορφής, της δομής και των λειτουργιών της γερμανικής γλώσσας και η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε φοιτητές που δραστηριοποιούνται σε επαγγελματικό επίπεδο (επιχείρηση, οικονομία, εμπόριο, διοίκηση).

 

Η καλλιέργεια του προφορικού και του γραπτού λόγου με τη πρόσληψη και αξιοποίηση πληροφοριών και γνώσεων από γραπτές ή προφορικές πηγές, και η ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης και επικοινωνίας, προκειμένου να είναι σε θέση οι φοιτητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η εξοικείωση στους κανόνες που διέπουν τη σύνταξη διαφορετικών μορφών γραπτού κειμένου.

Η καλλιέργεια  διαπολιτισμικής προσέγγισης της Γερμανικής γλώσσας που θα επιτρέψει στους φοιτητές να παράγουν αυθεντικό λόγο, να κατανοήσουν τις ξένες πολιτιστικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και να αξιοποιήσουν τα γόνιμα στοιχεία τους .

 

Περιγραφή του μαθήματος

  Οι φοιτητές επιδιώκεται:

 

Να καλλιεργούν τις προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να προσλαμβάνουν και να αξιοποιούν κάθε είδους πληροφορία, γνώση και άποψη (προφορική και γραπτή): ενημέρωση για αγορά και διακίνηση προϊόντων, αναλύσεις πωλήσεων και διαφημιστικές εκστρατείες, διαπραγματεύσεις μισθών, σύστημα διανομής προϊόντων, οργάνωση / συμμετοχή επαγγελματικής έκθεσης.

Να αναπτύξουν και να παράγουν συνεκτικό γραπτό λόγο: συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας, οδηγίες χρήσης, σύνταξη παραπόνων, ανάλυση τιμολογίου, επιταγών και συναλλαγματικών, σύνταξη οικονομικής προσφοράς, λήψη αποφάσεων για οργάνωση εμπορικής έκθεσης,  κτλ.

Να αναλύσουν και να  κατανοήσουν κείμενα στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και της κοινωνικής πρακτικής με έμφαση στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες: χρήση βιογραφικών σημειωμάτων, αλληλογραφία σχετική με μικρές αγγελίες,, εύρεση εργασίας, μισθός, άδειες, συνθήκες εργασίας.

Να ασκηθούν σε ακουστικά παραδείγματα γενικών Γερμανικών και Γερμανικών ειδικότητας.

Να κατανοήσουν και να ασκηθούν σε γραμματικά φαινόμενα (χρόνοι, βοηθητικά ρήματα, ιδιωματικές λέξεις και εκφράσεις, κτλ).

 

  Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 

Dialog Beruf 3 Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe, Kursbuch, Hueber,

Μünchen 1997

Dialog Beruf 3 Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe, Arbeitsbuch, Hueber,

Μünchen 1997

Dialog Beruf 3 Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe, Lehrerhandbuch, Hueber,

Μünchen 1997

Dialog Beruf 3 Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe, Audio – CDs, Hueber,

Μünchen 1997

Dialog Beruf 3  Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe, Audio –CDs (Hörverstehen),

Hueber, Μünchen 1997

 

 

Τίτλος Μαθήματος                       AFL 5020 ΙΤΑΛΙΚΑ V

Τύπος Μαθήματος                        Μικτό

Εβδομ. ώρες Διδασκαλίας            2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο + 1 ώρα Ασκήσεις Πράξης

Διδακτικές Μονάδες                     5,5

Τυπικό εξάμηνο Διδασκαλίας       E'

Επίπεδο Μαθήματος                     Ειδικότητας

Προαπαιτούμενα                           ΙΤΑΛΙΚΑ  IV

 

  Σκοπός του μαθήματος

 

  Η απόκτηση γνώσεων της μορφής, της δομής και των λειτουργιών της ιταλικής γλώσσας και η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε φοιτητές που δραστηριοποιούνται σε επαγγελματικό επίπεδο (επιχείρηση, οικονομία, εμπόριο, διοίκηση).

 

Η καλλιέργεια του προφορικού και του γραπτού λόγου με τη πρόσληψη και αξιοποίηση πληροφοριών και γνώσεων από γραπτές ή προφορικές πηγές, και η ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης και επικοινωνίας, προκειμένου να είναι σε θέση οι φοιτητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η εξοικείωση στους κανόνες που διέπουν τη σύνταξη διαφορετικών μορφών γραπτού κειμένου.

Η καλλιέργεια  διαπολιτισμικής προσέγγισης της ιταλικής γλώσσας που θα επιτρέψει στους φοιτητές να παράγουν αυθεντικό λόγο, να κατανοήσουν τις ξένες πολιτιστικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και να αξιοποιήσουν τα γόνιμα στοιχεία τους .

 

 Περιγραφή του μαθήματος

 

  Οι φοιτητές επιδιώκεται:

 

Να καλλιεργούν τις προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να προσλαμβάνουν και να αξιοποιούν κάθε είδους πληροφορία, γνώση και άποψη (προφορική και γραπτή): ενημέρωση για αγορά και διακίνηση προϊόντων, αναλύσεις πωλήσεων και διαφημιστικές εκστρατείες, διαπραγματεύσεις μισθών, σύστημα διανομής προϊόντων, οργάνωση / συμμετοχή επαγγελματικής έκθεσης.

Να αναπτύξουν και να παράγουν συνεκτικό γραπτό λόγο: συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας, οδηγίες χρήσης, σύνταξη παραπόνων, ανάλυση τιμολογίου, επιταγών και συναλλαγματικών, σύνταξη οικονομικής προσφοράς, λήψη αποφάσεων για οργάνωση εμπορικής έκθεσης,  κτλ.

Να αναλύσουν και να  κατανοήσουν κείμενα στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και της κοινωνικής πρακτικής με έμφαση στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες: χρήση βιογραφικών σημειωμάτων, αλληλογραφία σχετική με μικρές αγγελίες,, εύρεση εργασίας, μισθός, άδειες, συνθήκες εργασίας.

Να ασκηθούν σε ακουστικά παραδείγματα γενικών Ιταλικών και Ιταλικών ειδικότητας.

Να κατανοήσουν και να ασκηθούν σε γραμματικά φαινόμενα (χρόνοι, βοηθητικά ρήματα, ιδιωματικές λέξεις και εκφράσεις, κτλ).

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 

 1. Pelizza, G, & Mezzardi, M. (2002) L’italiano in azienda, Perugia : Guerra Edizioni
 2. Piotti, D. & Savorgnani De, G. (2007) Universitalia (corso di italiano), Firenze, Alma Edizioni
 3. Piotti, D. & Savorgnani De, G. (2007) Universitalia (esercizi), Firenze : Alma Edizioni
 4. Nocchi, S. (2002) Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze : Alma Edizioni
 5. Nocchi, S. (2002) Grammatica avanzata della lingua italiana, Firenze : Alma Edizioni
 6. Zogopoulou, T. (1980) Grammatica italiana, Atene : Edizioni Perugia
 7. Sensoni, Remo Italia oggi.(1994) Corso di civiltà italiana per studenti stranieri, Nuove Edizioni del Giglio.
 8. Balboni P. – Cardona M., (2002) Storia e testi di letteratura italiana per stranieri, Perugia: Guerra.
 9. Maffei S., Troncarelli D., Vannini E.,(2001) Studiamo l’economia. L’italiano nel linguaggio delle scienze economiche per scopi accademici, Firenze:AIDA.
 

Τίτλος Μαθήματος                       AFL 5030 Γενική μετάφραση Γλώσσας Α’

Τύπος Μαθήματος                        Μικτό

Εβδομ. ώρες Διδασκαλίες            2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες                     5

Τυπικό εξάμηνο Διδασκαλίας       Ε'

Επίπεδο Μαθήματος                     Ειδικότητας

Προαπαιτούμενα                           Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης ΙΙ

 

Σκοπός του μαθήματος

Καλλιέργεια των μεταφραστικών δεξιοτήτων. αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να συνειδητοποιήσει τις μεταφραστικές του επιλογές και τις γνωσιακές στρατηγικές που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας. Εν γένει πρέπει να επιτευχθεί μέσα από την άσκηση η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτοματοποίηση της διαδικασίας της μετάφρασης ως πράξης.

 

Περιγραφή του μαθήματος

Οι φοιτητές ασκούνται στην ευθεία και αντίστροφη μετάφραση ουδέτερων κειμένων. Η διδακτική προσέγγιση θα στηρίζεται στην ανάλυση των μεταφραστικών λαθών. Θεραπεύονται κείμενα κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, ώστε οι φοιτητές να οδηγούνται σταδιακά από το απλό στο σύνθετο.  Ο φοιτητής ασκείται τόσο στην ευθεία όσο και στην αντίστροφη μετάφραση.

 

 

Τίτλος Μαθήματος                       AFL 5040 Γενική μετάφραση Γλώσσας Β’

Τύπος Μαθήματος                        Μικτό

Εβδομ. ώρες Διδασκαλίες            2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες                     5

Τυπικό εξάμηνο Διδασκαλίας       Ε'

Επίπεδο Μαθήματος                     Ειδικότητας

Προαπαιτούμενα                           Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης ΙΙ

 

Σκοπός του μαθήματος

Καλλιέργεια των μεταφραστικών δεξιοτήτων. αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να συνειδητοποιήσει τις μεταφραστικές του επιλογές και τις γνωσιακές στρατηγικές που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας. Εν γένει πρέπει να επιτευχθεί μέσα από την άσκηση η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτοματοποίηση της διαδικασίας της μετάφρασης ως πράξης.

 

Περιγραφή του μαθήματος

Οι φοιτητές ασκούνται στην ευθεία και αντίστροφη μετάφραση ουδέτερων κειμένων. Η διδακτική προσέγγιση θα στηρίζεται στην ανάλυση των μεταφραστικών λαθών. Θεραπεύονται κείμενα κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, ώστε οι φοιτητές να οδηγούνται σταδιακά από το απλό στο σύνθετο.  Ο φοιτητής ασκείται τόσο στην ευθεία όσο και στην αντίστροφη μετάφραση.


Τίτλος Μαθήματος                    AFL 5061 Μάρκετινγκ -Καινοτομία

Τύπος Μαθήματος                     Θεωρητικό

Εβδομ. ώρες Διδασκαλίες         2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Ασκήσεις Πράξης

Διδακτικές Μονάδες                  4,5

Τυπικό εξάμηνο Διδασκαλίας    Ε

Επίπεδο Μαθήματος                  ΓΥ

Προαπαιτούμενα

 

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση :

Να έχει σαφή γνώση των βασικών αρχών του marketing σε μια επιχείρηση.

Να γνωρίζει τα είδη των αποφάσεων που περιλαμβάνονται στην διοίκηση του marketing

Να κατανοεί τις βασικές αρχές της συμπεριφοράς του καταναλωτή και να είναι σε θέση να

τη συσχετίζει με τις διαφορές πολιτικές marketing της επιχείρησης.

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο:

Η έννοια, η φιλοσοφία και το περιβάλλον του marketing.

Ανάλυση προγραμματισμού στο marketing.

Στρατηγική marketing.

Έρευνα αγοράς.

Η αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή.

Τμηματοποίηση της αγοράς, επιλογή αγοράς - στόχου, τοποθέτηση προϊόντος και πρόβλεψη πωλήσεων.

Η στρατηγική του προϊόντος.

Η στρατηγική της τιμολογήσεως.

Η στρατηγική του συστήματος διανομής.

Η στρατηγική της επικοινωνίας και προβολής.

Οργάνωση για την υλοποίηση ενός προγράμματος marketing.

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων του marketing.

Διεθνές marketing.

 

 Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ Ε. (2005) Η Έρευνα του Marketing, Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

2. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ Κ. (2001 ) Μάρκετινγκ-Η Ελληνική Προσέγγιση, Εκδόσεις :Rosili

2. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (2001 ) Εφαρμοσμένο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

4. ΣΙΩΜΚΟΣ Γ. (2004) Στρατηγική Marketing, Εκδόσεις: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

5. BLYTHE JIM (2002) Εισαγωγή στο Marketing, Εκδόσεις: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

7. ΠΙΤΣΑΡΗΣ (2004) Πολιτικές και Διαδικασίες Marketing, Εκδόσεις: Κριτήριον

8. MURPHY, DALLAS (2001) Marketing, Εκδόσεις: ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ Β.

9. KOTLER, PHILIP (2001) Αρχές Marketing, Εκδόσεις: ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ Β.

10. MCDONALD (2001) Σχέδια Marketing, Εκδόσεις: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

 

 

Τίτλος Μαθήματος                    AFL 5071 Διεθνές Μάνατζμεντ

Τύπος Μαθήματος                     Θεωρητικό

Εβδομ. ώρες Διδασκαλίες         2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Ασκήσεις Πράξης

Διδακτικές Μονάδες                  4,5

Τυπικό εξάμηνο Διδασκαλίας    Ε

Επίπεδο Μαθήματος                  ΔΟΝΑ

Προαπαιτούμενα

 

Στόχοι:

Να εισάγει τους φοιτητές στην επιστήμη της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων με διεθνή επιχειρηματική δράση και να καλλιεργήσει τις θεωρητικές γνώσεις τους και πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διεύθυνση επιχειρήσεων και οργανισμών και τη διαπραγμάτευση πέραν των εθνικών συνόρων.

 

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο:

Παγκοσμιοποίηση και οργανωτικές επιπτώσεις, διεθνές επιχειρηματικό κλίμα, ανάπτυξη και εξέλιξη των διεθνών επιχειρήσεων, πολυεθνικά συγκροτήματα, συγχωνεύσεις, εξαγορές, διεθνείς joint ventures, οργανωτική δομή πολυεθνικής επιχείρησης, έδρα διοίκησης και θυγατρικές, προγραμματισμός δράσεως πολυεθνικών εταιρειών, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού διαφόρων εθνικοτήτων, εκπατρισμός, διεθνής διαπολιτισμική και επιχειρησιακή επικοινωνία.

 

 

Eνδεικτική Βιβλιογραφία

 

Τίτλος Μαθήματος                       AFL 5051 Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Τύπος Μαθήματος                        Θεωρητικό

Εβδομ. ώρες Διδασκαλίας            2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Ασκήσεις Πράξης

Διδακτικές Μονάδες                     4,5

Τυπικό εξάμηνο Διδασκαλίας       E’

Επίπεδο Μαθήματος                     ΔΟΝΑ

Προαπαιτούμενα                           -


Σκοπός του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές μια γενική γνώση στη λειτουργία και το σκοπό των θεσμών της ΕΕ καθώς και στην πορεία της οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσής της.


Περιγραφή του μαθήματος

Ιστορική επισκόπηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Γενικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Οι ευρωπαϊκές συνθήκες,

Η δομή και οι λειτουργίες των ευρωπαϊκών θεσμών

Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, ασφάλεια, εξωτερική πολιτική

Πολιτική ενοποίηση.


Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. Αμίτσης Γ. (2006), Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Παπαζήσης, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση
 2. Ευθυμιάτου-Πουλάκου Αντωνία (2001) Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ. Interbooks
 

britishflag greekflag

Migration and Diaspora

5th Adriatic - Ionian Conference

md

LEGAL INTERPRETING

Τhe research project LEGAL INTERPRETING IN GREECE

didi

Ημερολόγιο γεγονότων

Σεπτέμβριος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Αναζήτηση